Opublikowane przez: Damian Pedrycz
Kategoria: Atrakcje Atrakcje | Krynica Morska krynica morska Krynica Morska apartamenty studio Krynica Morska atrakcje turystyczne krynica morska hotel nad samym morzem krynica morska hotele Krynica Morska hotele blisko morza Krynica Morska hotele nad morzem dla dzieci krynica morska hotele nad samym morzem Krynica Morska hotele noclegi blisko morza krynica morska majówka Krynica Morska nad morzem Krynica Morska nocleg blisko morza krynica morska nocleg>krynica morska noclegi>krynica morska noclegi Krynica Morska noclegi blisko morza Krynica Morska noclegi dla rodzin z dziećmi krynica morska noclegi z widokiem na morze Krynica Morska noclegi ze śniadaniem krynica morska pensjonaty>krynica morska pensjonaty Krynica Morska tanie noclegi poza sezonem krynica morska wakacje Krynica Morska wakacje nad morzem Noclegi w Krynicy Morskiej blisko morza
Krynica Morska atrakcje turystyczne w okolicy

Krynica Morska atrakcje turystyczne w okolicy

Krynica Morska atrakcje turystyczne w okolicy to przede wszystkim:

  • Ścieszka rowerowa do samej granicy 50 m. od hotelu.
  • Wesołe miasteczko 10 000 m2 atrakcji dla dzieci i młodzieży
  • Aquapark
  • Wielbłądzi Garb, punkt widokowy i największe wzniesienie w okolicy.
  • Granica Państwa ok. 15 km. od Krynicy za Piaskami.
  • Latarnia morska udostępniona dla zwiedzających.
  • Obóz koncentracyjny Stutthof
  • Rezerwat kormoranów w Kątach Rybackich
  • 70 km. do zamku w Malborku
  • ok. 70 km. do Gdańska

Hotele Krynica Morska

Z pewnością hotele nad samym morzem w Krynicy Morskiej, to najlepsza lokalizacja z mozliwych. Przede wszystkim wszędzie blisko. Prawdopodobnie proponujemy też najwyższy standard pokoi w Krynicy Morskiej. Dlatego też proponuję rezerwować z wyprzedzeniem. Z pewnością największym atutem jest położenie hotelu nad samym morzem w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana.

 Obszar Chroniony Krajobraz  Rzek Szkarpawy i Tugi

  Przede wszystkim zgodnie z definicją zawartą w Art. 23. Ustawy o ochronie przyrody: obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

   Dzisiejszy OChK Rzek Szkarpawy i Tugi utworzono pierwotnie jako OChK Rzeki Szkarpawy na mocy Rozporządzenia Wojewody Elbląskiego w 1983 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60). Akty prawne dotyczące tego obszaru były wielokrotnie korygowane i uzupełniane (Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1997 Nr 7, poz. 43; Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.; Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r., Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 259/XXIV/16 – Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r.  poz. 2942).

W 2019 roku dokonano weryfikacji granic i nazwy obszaru, który obecnie jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi (Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 114/IX/19 – Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r.  poz. 2958 częściowo zmieniona Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 245/XIX/20 – Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r.  poz. 1624). Zajmuje on teren w granicach gmin Stegna, Sztutowo i Nowy Dwór Gdański o powierzchni  3 191,8900 ha. Obszar chroni krajobraz rzeki Szkarpawy (jedno z ramion deltowych Wisły) wraz z układem wałów przeciwpowodziowych i polderów żuławskich oraz fragment rzeki Tugi wraz z jej obrzeżami i starorzeczami.

Rzeka Szkarpawa

   Rzeka Szkarpawa jest prawobrzeżnym ujściowym ramieniem Wisły, z którą ma kontakt poprzez śluzę w Gdańskiej Głowie, wybudowaną w 1885 r. w celu minimalizacji zagrożeń powodziami na tym terenie. Jest to ciek o długości 25,4 km, zaliczany do II klasy dróg wodnych. Przede wszystkim jako jeden z elementów pętli żuławskiej i międzynarodowej drogi wodnej E-70 Antwerpia-Kłajpeda stanowi drogę kontaktu portów położonych nad Zalewem Wiślanym (poprzez rzekę Elbląg z Kanałem Elbląskim) i w rejonie Pojezierza Iławskiego z wodami Morza Bałtyckiego. Tu też rzeka na całej swej długości jest obwałowana. W rejonie Rybiny rzeka rozdziela się i lewe ramię nosi miano Wisły Królewieckiej. Dalej, w kierunku Osłonki, Szkarpawa meandruje.

   Szkarpawa należy do rzek odznaczających się stosunkowo mało przekształconą szatą roślinną. Do XIX wieku należała do jednego z ważniejszych szlaków wędrownych, ale z uwagi na malejące znaczenie rzek jako dróg transportu, była coraz mniej wykorzystywana. Pozwoliło to na rozwój bujnej roślinności wodnej, zajmującej niekiedy całą szerokość koryta oraz roślinności szuwarowej na obrzeżach. Mimo obwałowania i uregulowania jej biegu, w wielu miejscach zachowała się roślinność naturalna i półnaturalna.

   W Osłonce Szkarpawa uchodzi do Zalewu Wiślanego. Znajduje się tu stacja pomp. Wybudowana została na terenie, który jeszcze w latach 30-tych XX wieku stanowił część Zalewu Wiślanego (wody Zalewu sięgały wówczas do oddalonej 4 km na zachód wsi Stobiec i 3 km na południe do Marzęcina). Teren OCHK Rzek Szkarpawy i Tugi obejmuje zatem swym zasięgiem najmłodszy skrawek lądu.

Tuga

Tuga (Tuja, system Tuga-Święta) to prawobrzeżny dopływ Szkarpawy. Przede wszystkim jest to rzeka położona w całości na Żuławach, jej źródła znajdują sie w okolicy Cypla Mątowskiego, ujście natomiast w Rybinie. Dlatego też z powodów historycznych odcinki tej rzeki noszą różne nazwy. Dlatego też górny bieg rzeki (aż do mostu kolei wąskotorowej w Nowym Dworze Gdańskim) to Święta (dawniej: Wielka Święta), dolny nazwano Tugą. Rzeka w całości ma bardzo powolny nurt oraz bujnie rozwiniętą roślinność podwodną i nadbrzeżną i obecnie dostępna jest jedynie dla kajaków i niewielkich jednostek sportowych, choć była żeglowna jeszcze w latach 70-tych XX wieku. Szlak wodny na Tudze i Świętej jest uważany za jeden za najpiękniejszych na Żuławach Wiślanych, lecz w pełni dostępny jest jedynie wiosną, przed rozwojem pokrywy roślinnej.

 Tu też w rejonie otuliny Parku znajduje się cześć OCHK Rzek Szkarpawy i Tugi obejmująca północny rejon obszaru do rejonu południowych wałów rzeki (południowa granica otuliny PKMW).

Podsumowując, polecam noclegi w Krynicy Morskiej z wyżywieniem całodziennym w White Resort. Z pewnością jest to najlepsza lokalizacja na wakacje z możliwych.

Krynica Morska pensjonaty

Krynica Morska noclegi

krynica morska atrakcje turystyczne
Damian Pedrycz