Krynica Morska majówka

Majówka Krynica Morska

Hotel mad morzem

Hotel nad samym morzem.

Krynica Morska majówka nad morzem. Przede wszystkim zapraszamy do Krynicy Morskiej nad same morze Bałtyckie do nowego White hotelu. Z pewnością White to nowy hotel nad samym morzem w centrum Krynicy Morskiej. Dlatego do morza mamy zaledwie 60 metrów. Jest to hotel położony najbliżej morza w Krynicy Morskiej.

Krynica Morska pensjonaty nad morzem , Willa Joker to klimatyzowany pensjonat w centrum Krynicy blisko portu jachtowego. Tani pensjonat zaprasza od maja do końca wrzenia.

Krynica Morska to nadmorski kurort otoczony z obydwu stron wodami zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Krynica Morska obecnie stara się o status uzdrowiska. Mierzeja Wiślana to Park Krajobrazowy ,, Mierzeja Wiślana” porośnięty w 80% lasem przeważnie sosnowym. Jest te z tu pięć różnych rezerwatów przyrody.

hotel krynica morska

hotel przyjazny dla rodzin z dziećmi

Buki Mierzei Wiślanej

Przede wszystkim lasy na Mierzei zajmują ogromną część jej powierzchni. Współcześnie dominującym gatunkiem, nadającym Mierzei borowy charakter, jest sosna zwyczajna, nasadzana tu od końca XIX wieku w celu stabilizacji wydm. Niegdyś rosnące tu lasy liściaste, zostały przetrzebione przez człowieka, co spowodowało uruchomienie piaszczystego podłoża. Stare drzewa zachowały się do dziś w niewielu miejscach, jak na przykład w okolicach Przebrna – m. in. w rezerwacie przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”. Powstał on w 1962 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15.05.1962 r., w celu zachowania jedynego, naturalnego stanowiska buka na tym terenie. Zarządcą jest Nadleśnictwo Elbląg – Leśnictwo Przebrno.

Rezerwat faunistyczny ptaków (ornitologiczny) “Kąty Rybackie”

Rezerwat został utworzony na podstawie zarządzenia MLiPD z dnia 28.09.1957 r., w celu zachowania i ochrony naturalnego miejsca lęgowego kormorana czarnego Phalacrocorax carbo i czapli siwej Ardea cirenea. Obszar znajduje się na terenie gminy Sztutowo, w Kątach Rybackich (Nadleśnictwo Elbląg, Leśnictwo Kąty Rybackie). Powodem objęcia ochroną konfliktowego dziś gatunku była jego bardzo niska liczebność i zagrożenie wyginięciem. Wielkość europejskiej i polskiej populacji kormorana zmieniała się na przestrzeni wieków. Ptak ten prawie zawsze był traktowany jako szkodnik rybacki. W rezultacie w wielu krajach wytępiono go doszczętnie, a liczebność w całej Europie spadła do tego stopnia, że w latach 40-tych XX wieku stał się gatunkiem rzadkim. Od tego momentu podjęto działania ochronne i kormoran zwiększał swoją liczebność i zasięg.

Rezerwat faunistyczny ptaków (ornitologiczny) „Mewia Łacha”

Rezerwat ten częściowo znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Obejmuje stożek ujściowy Wisły, stanowiący młodą formę geomorfologiczną, stworzoną przez człowieka. W 1895 r. wykonano przekop Wisły w miejscu dawnego jej koryta (Przemysławki), zanikłego w średniowieczu, aby zapobiec licznym powodziom na Żuławach. Podczas prac stworzone zostały warunki, umożliwiające kolonizację tego obszaru przez gatunki dotychczas tu nie występujące.

Projektowany rezerwat krajobrazowo-florystyczny „Mikołajkowe wydmy”

Planowany rezerwat torfowiskowo-leśny „Moczary”

Z pewnością hotele nad samym morzem

Noclegi Krynica Morska

krynica morska hotele nad morzem

Krynica Morska noclegi