Krynica Morska majówka

Majówka Krynica Morska

Krynica Morska majówka nad morzem. Przede wszystkim zapraszamy do Krynicy Morskiej nad same morze Bałtyckie do nowego White hotelu. Z pewnością White to nowy hotel nad samym morzem w centrum Krynicy Morskiej. Dlatego do morza mamy zaledwie 60 metrów. Jest to hotel położony najbliżej morza w Krynicy Morskiej.

Krynica Morska pensjonaty nad morzem , Willa Joker to klimatyzowany pensjonat w centrum Krynicy blisko portu jachtowego. Tani pensjonat zaprasza od maja do końca wrzenia.

Krynica Morska to nadmorski kurort otoczony z obydwu stron wodami zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Krynica Morska obecnie stara się o status uzdrowiska. Mierzeja Wiślana to Park Krajobrazowy ,, Mierzeja Wiślana” porośnięty w 80% lasem przeważnie sosnowym. Jest te z tu pięć różnych rezerwatów przyrody.

hotel krynica morska

hotel przyjazny dla rodzin z dziećmi

Buki Mierzei Wiślanej

Przede wszystkim lasy na Mierzei zajmują ogromną część jej powierzchni. Współcześnie dominującym gatunkiem, nadającym Mierzei borowy charakter, jest sosna zwyczajna, nasadzana tu od końca XIX wieku w celu stabilizacji wydm. Niegdyś rosnące tu lasy liściaste, zostały przetrzebione przez człowieka, co spowodowało uruchomienie piaszczystego podłoża. Stare drzewa zachowały się do dziś w niewielu miejscach, jak na przykład w okolicach Przebrna – m. in. w rezerwacie przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”. Powstał on w 1962 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15.05.1962 r., w celu zachowania jedynego, naturalnego stanowiska buka na tym terenie. Zarządcą jest Nadleśnictwo Elbląg – Leśnictwo Przebrno.

Rezerwat faunistyczny ptaków (ornitologiczny) “Kąty Rybackie”

Rezerwat został utworzony na podstawie zarządzenia MLiPD z dnia 28.09.1957 r., w celu zachowania i ochrony naturalnego miejsca lęgowego kormorana czarnego Phalacrocorax carbo i czapli siwej Ardea cirenea. Obszar znajduje się na terenie gminy Sztutowo, w Kątach Rybackich (Nadleśnictwo Elbląg, Leśnictwo Kąty Rybackie). Powodem objęcia ochroną konfliktowego dziś gatunku była jego bardzo niska liczebność i zagrożenie wyginięciem. Wielkość europejskiej i polskiej populacji kormorana zmieniała się na przestrzeni wieków. Ptak ten prawie zawsze był traktowany jako szkodnik rybacki. W rezultacie w wielu krajach wytępiono go doszczętnie, a liczebność w całej Europie spadła do tego stopnia, że w latach 40-tych XX wieku stał się gatunkiem rzadkim. Od tego momentu podjęto działania ochronne i kormoran zwiększał swoją liczebność i zasięg.

Rezerwat faunistyczny ptaków (ornitologiczny) „Mewia Łacha”

Rezerwat ten częściowo znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Obejmuje stożek ujściowy Wisły, stanowiący młodą formę geomorfologiczną, stworzoną przez człowieka. W 1895 r. wykonano przekop Wisły w miejscu dawnego jej koryta (Przemysławki), zanikłego w średniowieczu, aby zapobiec licznym powodziom na Żuławach. Podczas prac stworzone zostały warunki, umożliwiające kolonizację tego obszaru przez gatunki dotychczas tu nie występujące.

Projektowany rezerwat krajobrazowo-florystyczny „Mikołajkowe wydmy”

Planowany rezerwat torfowiskowo-leśny „Moczary”

Z pewnością hotele nad samym morzem

Noclegi Krynica Morska

krynica morska hotele nad morzem

Krynica Morska noclegi