Opublikowane przez: Damian Pedrycz
Kategoria: krynica morska nocleg>krynica morska noclegi>krynica morska noclegi krynica morska nocleg>krynica morska noclegi>noclegi w krynicy morskiej Krynica Morska noclegi blisko morza Krynica Morska noclegi ze śniadaniem krynica morska pensjonaty>krynica morska pensjonaty Krynica Morska tanie noclegi poza sezonem morze bałtyckie morze noclegi noclegi blisko morza Noclegi blisko morza Krynica Morska noclegi nad morzem noclegi nad morzem przy samej plaży Noclegi w Krynicy Morskiej blisko morza Uncategorized
Morze noclegi Krynica Morska

MORZE NOCLEGI

Z PEWNOŚCIĄ NOCLEGI MORZE BAŁTYCKIE

NOCLEGI MORZE BAŁTYCKIE KRYNICA MORSKA.TANIE NOCLEGI W KRYNICY MORSKIEJ BLISKO MORZA.

krynica morska noclegi

Port morski
Wejście do portu w Kołobrzegu
Port Kołobrzeg

Port morski – rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa. Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz związana z nimi infrastruktura portowa. Jest podstawowym punktem umożliwiającym żeglugę, transport morski i ruch pasażerski.

Funkcja portowa to jedna z głównych funkcji miastotwórczych i z tego względu termin ten używany jest także w odniesieniu do miasta, w którym port morski się znajduje.
By port morski mógł swobodnie funkcjonować, ważne jest zapewnienie:

dostatecznie głębokiego kanału wodnego oraz miejsca urządzonego dla postoju statków,
ochrony przed wiatrem, falowaniem i prądami,
dostępu do innych środków transportu (pociągi, ciężarówki, rurociągi).
miejsca do składowania przeładowywanych towarów (magazyny, place składowe, zbiorniki, silosy)

morze noclegi

Obszar portu dzieli się na jego część wodną – akwatorium – obejmujący podejścia, redy i baseny wewnętrzne oraz część lądową, gdzie znajdują się urządzenia przeładunkowe, place składowe, manewrowe, składy, magazyny oraz drogi dojazdowe (bite i kolejowe). Zgodnie z prawem morza akwatorium portu morskiego wchodzi w skład morskich wód wewnętrznych danego państwa.

Spośród urządzeń przeładunkowych występujących w porcie wymienić można dźwigi (portalowe, samojezdne i bramowe) oraz taśmociągi i rurociągi. Ważne są także urządzenia służące do bunkrowania, czyli zaopatrywania statków w paliwo oraz wodę słodką. Istotną rolę odgrywają takie obiekty hydrotechniczne jak: falochrony, mola, keje, pirsy, nabrzeża oraz urządzenia remontowe (slipy, doki).
Uregulowania prawne
Plan portu Świnoujście

morze noclegi

W Polsce status portu morskiego jest uregulowany prawnie. Porty morskie ustanawia minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury), wydając rozporządzenia określające ich granic]. Za nadzór nad portem odpowiedzialny jest właściwy mu dyrektor urzędu morskiego, który sprawuje swoje kompetencje przy pomocy kapitanatów i bosmanatów portów. Urzędy morskie odpowiadają m.in. za budowę i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów. Własność akwenów portowych i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów przysługuje Skarbowi Państwa i jest wyłączona z obrotu.

Port morski może posiadać także swój podmiot zarządzający, który zarządza nieruchomościami i infrastrukturą portową i świadczy usługi związane z jej korzystania. Podmiot zarządzający prowadzi budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej oraz odpowiada za rozwój portu[5]. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego, jego zadania i uprawnienia przejmuje dyrektor właściwego urzędu morskiego oraz gmina[6].

 

Krynica Morska

Jeżeli nieruchomości gruntowe, na których jest położony port stanowią mienie komunalne, to o formie prawno-organizacyjnej zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej decyduje gmina[7]. morze noclegi

Wyróżnia się porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, którymi są: port Gdańsk, port Gdynia, port Szczecin i port Świnoujście[8]. Podmiotami zarządzającymi tymi portami są 3 spółki akcyjne: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Ich przedmiot działalności ma osobne uregulowania[9].

W Polsce istnieją 33 obiekty, które mają status portu morskiego. morze noclegi

3 polskie porty morskie nie są usytuowane nad morzem, lecz na rzekach. Są to: port Elbląg na rzece Elbląg, port Police oraz port Szczecin na Odrze. Odcinki tych rzek od ujścia do portów stanowią morskie wody wewnętrzne Polski.
Specjalizacja[edytuj]
Port Władysławowo – port rybacki z przystanią jachtową
Typowy port jachtowy Marina del Rey
Typowy port handlowy Port Rotterdam

Krynica Morska

Ze względu na główną funkcję portu można wydzielić następujące rodzaje portów:

porty handlowe – porty, których dominującą funkcją jest transport morski, szczególnie ładunków. Można wśród nich wyróżnić porty uniwersalne, które przyjmują różne rodzaje towarów (masowe, toczne, kontenery, drobnica). Z pewnością porty mogą być także specjalizowane, co wynika z ukierunkowanej polityki podmiotu zarządzającego i dostosowanej infrastruktury portowej do określonego typu ładunków.
porty rybackie – porty, których użytkownicy trudnią się rybołówstwem. Cumują w nich jedynie statki rybackie i posiadają infrastrukturę rybacką (chłodnie, zakłady przetwórstwa ryb, fabryka lodu).
porty jachtowe – porty, gdzie dominuje jedynie funkcja mariny jachtowej, a konstrukcja portu jest dostosowana tylko dla jachtów.
oraz porty wojenne – bazy okrętów marynarki wojennej.

Wiele portów nie jest ukierunkowana tylko na jeden rodzaj działalności, choć można wyróżnić dominujące w nim funkcje.

Porty

Przykładowe charakterystyki portów morskich o kilku funkcjach:

port Gdynia – port handlowy spełniający wszystkie funkcje, a którego duży udział przeładunków stanowią kontenery
Gdańsk – port handlowy spełniający także funkcję rybacką, jachtową, a którego duży udział stanowią przeładunki towarów masowych, głównie ropa i przetwory naftowe
także port Police – port handlowy specjalizujący się w przeładunkach towarów masowych (fosforyty, amoniak i inne związki chemiczne). Dodatkową funkcją portu Police jest funkcja bazy rybackiej.
port Kołobrzeg – port z rozbudowaną infrastrukturą rybacką, mariną jachtową, a także nabrzeżami towarowym i nabrzeżem ruchu pasażerskiego. Dodatkowo integralną częścią portu są baseny portu wojennego Marynarki Wojennej, będącego punktem bazowania okrętów.
oraz port Władysławowo – duży port rybacki z dodatkowym nabrzeżem jachtowym, stocznią remontową, nabrzeżem z niewielkim przeładunkiem drobnicy
port Puck – port zbudowany z dwóch niezależnych części: mariny jachtowej i basenów rybackich

Przypisy

Wybrzeże – obszar na granicy lądu i zbiornika wodnego obejmującego część nadwodną i podwodną. Pas ten jest szerszy niż brzeg i strefa brzegowa, lecz jego zasięg nie jest precyzyjnie określony granicami. Zbiornik wodny i ląd wybrzeża są rozdzielone linią brzegową.

Wybrzeże odznacza się wpływem rzeźbotwórczego oddziaływania mórz i oceanów (m.in. fal morskich, pływów, prądów przybrzeżnych).
Typologia

Ze względu na to czy działalność ta jest niszcząca czy budująca, wyróżnia się wybrzeża niszczone, wybrzeża narastające oraz wybrzeża wyrównywane (tj. w niektórych miejscach niszczone, w niektórych narastające). A ze względu na jego układ w stosunku do głównych linii ukształtowania terenu lub budowy geologicznej wyróżnia się wybrzeża podłużne i wybrzeża poprzeczne. Wyróżnia się także wybrzeża podwójne, czyli takie, którym towarzyszy dodatkowo lido lub mierzeja.

Wybrzeża w Polsce

Polsce nad Morzem Bałtyckim od zachodu wybrzeże stanowi wyspa Uznam i Wolin (mezoregion Uznam i Wolin). Charakterystyczne wybrzeże posiada Zalew Szczeciński, będący zatoką-laguną przybrzeżną Bałtyku oraz łączące go z otwartym morzem cieśniny: Dziwna i Świna. Obszar nadmorski biegnący na wschód ciągnie wzdłuż Wybrzeża Trzebiatowskiego, a następnie Wybrzeża Słowińskiego. Nad Zatoką Gdańską znajduje się Pobrzeże Kaszubskie od którego odchodzi Mierzeja Helska. Przy południowej części zatoki ciągnie się Mierzeja Wiślana. Południowo-wschodnią część Zalewu Wiślanego stanowi Wybrzeże Staropruskie.
Wybrzeża na świecie

Noclegi Mierzeja Wiślana

Europa:
Francja: Lazurowe Wybrzeże (Riwiera Francuska), Côte d’Améthyste, Côte d’Argent, Côte de Jade, Côte d’Amour, Côte Sauvage, Côte d’Emeraude, Côte d’Albâtre.
Włochy: Riwiera Włoska
Hiszpania: Costa de la Luz, Costa del Sol, Costa Blanca, Costa del Azahar, Costa Dorada, Costa Brava, Costa Montanesa, Costa Vasca, Costa Verde, Rias Altas, Riasa Bajas.
Portugalia: Costa Dourada, Costa de Prata.
Azja: Wybrzeże Malabarskie, Wybrzeże Koromandelskie,
Afryka: Wybrzeże Pieprzowe, Wybrzeże Kości Słoniowej, Złote Wybrzeże, Wybrzeże Niewolnicze.
Antarktyda: Wybrzeże Hobbsa, Wybrzeże Walgreena, Wybrzeże Eightsa, Wybrzeże Bryana, Wybrzeże Księżniczki Marty, Wybrzeże Księżniczki Astrid, Wybrzeże Księżniczki Ragnhildy, Wybrzeże Mawsona, Wybrzeże Prawdy, Wybrzeże Knoxa, Wybrzeże Sabrina, Wybrzeże Adeli, Wybrzeże Jerzego V, Wybrzeże Oatesa.

morze noclegi

Zatoka .
Niewielka zatoka morska.
Zatoka – to przede wszystkim część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.
Polskie słowo „zatoka” jest bardzo mało precyzyjne dla żeglugi, ponieważ jest stosowane bez względu na właściwości i wielkość akwenu. To samo określenie stosuje się dla Zatoki Perskiej będącej z punktu widzenia hydrologii oddzielnym morzem śródlądowym, jak i dla Zatoki Biskajskiej, która jest stosunkowo niewielkim wcięciem w linii brzegowej. Tu też z powodów historycznych język polski nie wykształcił odpowiednich określeń, dlatego w praktyce, w nawigacji morskiej stosuje się precyzyjne określenia angielskie:

bight – zatoka między dwoma przylądkami, płytkowodna i niezbyt głęboko wcięta w ląd (np. Bight of Bonny – Zatoka Bonny)
gulf – część oceanu lub morza dowolnie głęboko wcięta w ląd, swobodnie wymieniająca wody z główną częścią akwenu (np. Gulf of Mexico – Zatoka Meksykańska)
bay – niewielka zatoka wyraźnie oddzielona od otwartego morza przylądkami i/lub wyspami (np. Gdańsk Bay – Zatoka Gdańska)
cove – niewielka zatoka, wgięcie linii brzegowej, najczęściej o stromych i urwistych brzegach, z wąskim wyjściem (np. Anzac Cove – Zatoka Anzac)
sound – wąska zatoka lub cieśnina łącząca sąsiednie obszary wodne o odmiennym reżimie hydrologicznym (np. Prince William Sound – Zatoka Księcia Williama)
creek – estuarium rzeki lub strumienia wpadającego do morza (np. Wootton Creek)
inlet – wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd (np. Burrard Inlet)

morze noclegi

Hotele Krynica Morska

morze noclegi Krynica Morska

hotel Krynica Morska

noclegi krynica morska

Damian Pedrycz