Opublikowane przez: Damian Pedrycz
Kategoria: krynica morska Uncategorized

Żuławska Kolej Dojazdowa w Nowodworskim

Pomorskie, Żuławska Kolej Dojazdowa w Nowodworskim

 

Żuławska Kolej Dojazdowa (ŻKD) – kolej wąskotorowa (750 mm) na terenie powiatu nowodworskiego powstała na skutek wyodrębnienia ze struktur PKP części Gdańskich Kolei Dojazdowych. Właścicielem Żuławskiej Kolei Dojazdowej jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Dodatkowo obsługę kolejki zapewnia Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, które było jednym z inicjatorów powstania ŻKD. W latach 2006-2008 operatorem kolejki było Stowarzyszenie Żuławskiej Kolei Dojazdowej. W 2009 roku, po wyroku sądowym potwierdzającym nieprawność rozwiązania umowy przez Starostwo, funkcję operatora ponownie pełni Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych.

Przede wszystkim we wrześniu 2000 r. wraz ze Starostwem w Nowym Dworze Gdańskim, Gminami Stegna i Sztutowo PTMKŻ podjęło działania na rzecz reaktywowania Żuławskiej Kolei Dojazdowej. 17 września 2001 r. Dlatego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim przekazało w bezpłatne użytkowanie Pomorskiemu Towarzystwu Miłośników Kolei Żelaznych część dzierżawionej już od PKP linii kolejowej. Podczas gdy 15 sierpnia 2002 r. dla turystów i mieszkańców powiatu nowodworskiego odbył się pierwszy po sześciu latach przejazd pociągiem. Dlatego też na początku 2003 r. Starostwo Nowodworskie przekazało w użyczenie dla PTMKŻ cały tabor będący już jego własnością.  Dodatkowo dnia 21 czerwca 2003 ruszyły pierwsze planowe pociągi na Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Obecnie ruch planowy po sieci ŻKD prowadzony jest w lecie, a w pozostałym czasie na zamówienie.

Baza i zarząd kolei znajduje sie w Nowym Dworze Gdańskim w istniejącej lokomotywowni.

Z pewnością podstawą działalności Żuławskiej Kolei Dojazdowej są kolejowe przewozy turystyczne na liniach Nowy Dwór GdańskiStegna Gdańska oraz SztutowoMikoszewo Ujście Wisły. Czynione są również starania, aby reaktywować szlak Nowy Dwór GdańskiOstaszewo dla całorocznych przewozów pasażerskich.

Żuławska Kolej Dojazdowa w Nowodworskim

Damian Pedrycz