What are you looking for?
Kontakt

Kontakt

Morska nocleg nad morzem, tanie hotele blisko morza, wille w centrum Krynicy. krynica morska nocleg przy plaży, noclegi w krynicy morskiej

Kontakt

White Resort

White Resort
ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska

RECEPCJA (24H)
+48 55 246 82 39
+48 606 844 776

BIURO (8:00-20:00)
+48 601 662 725

rezerwacja@krynicamorskahotele.pl

Krynica Morska nocleg nad samym morzem

Kontakt

Willa Joker

„Willa Joker” Patryk Romaniuk
ul. Nowa 19, 82-120 Krynica Morska

+48 723 077 777
+48 55 247 65 50


joker@krynicamorska.org

Krynica Morska nocleg

Nocleg Krynica Morska, nocleg w Krynicy Morskiej, Krynica Morska nocleg przy plaży, blisko morza, noclegi w Krynicy Morskiej

hotele nad morzem

Z pewnością najlepsza lokalizacja nad samym morzem.

– Przede wszystkim 884 taksonów roślin naczyniowych (m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego.  Z pewnością 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej

■ ponad 100 gat. mszaków

■ ponad 200 gat. porostów, – 290 gat. ptaków (274 objęte ochroną)

Tu też 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie)

■ 7 gat. płazów, – 5 gat. gadów

■ liczba gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców nie jest jeszcze dokładnie znana.

   Dlatego charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Przede wszystkim są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

■ kidzina

■ pas piaszczystej plaży

– przedwydmie, wydma biała, i wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natuira 2000)

– pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

■ tu też wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

■ szuwary nad Zalewem Wiślanym

nocleg w krynicy morskiej

 Zalew Wiślany. Krynica Morska nocleg.

    Z pewnością głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Dlatego też tu podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Przede wszystkim z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa przede wszystkim występowały lasy iglaste. Dlatego taki skład lasów utrzymał się z pewnością do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Dlatego aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

   Z pewnością Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Dlatego jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

REZERWATY PRZYRODY

■ Z pewnością jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Tu też rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego. Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni przede wszystkim krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

Podsumowując:

Strona używa ciasteczek pamięci podręcznej. Cookie Policy