Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości  Krynica Morska nocleg

  Krynica Morska nocleg, nocleg w krynicy morskiej, krynica morska nocleg przy plaży, blisko morza, noclegi w krynicy morskiej

  Przede wszystkim zadzwoń 55 246 82 39  :  606 844 776

  e mail : KRYNICA@HOTELMORSKI.COM

  Z pewnością najlepsza lokalizacja nad samym morzem.

     W Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie stwierdzono występowanie:

  – Przede wszystkim 884 taksonów roślin naczyniowych (m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego.  Z pewnością 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej

  ■ ponad 100 gat. mszaków

  ■ ponad 200 gat. porostów

  – 290 gat. ptaków (274 objęte ochroną)

  ■ 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie)

  ■ 7 gat. płazów

  – 5 gat. gadów

  ■ liczba gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców nie jest jeszcze dokładnie znana.

     Dlatego charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Przede wszystkim są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

  ■ kidzina

  ■ pas piaszczystej plaży

  – przedwydmie

  ■ wydma biała

  ■ wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natuira 2000)

  – pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

  ■ wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

  ■ szuwary nad Zalewem Wiślanym

  nocleg w krynicy morskiej

   Zalew Wiślany. Krynica Morska nocleg.

      Z pewnością głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Dlatego też podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa przede wszystkim występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się z pewnością do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Dlatego aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

      Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

  REZERWATY PRZYRODY

  ■ Z pewnością jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

  ■ Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

  ■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni przede wszystkim krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

  Podsumowując: