Rowerem nad morzem

Z pewnością duża liczba turystów co roku wyjeżdża z rowerami nad morze. Przede wszystkim polecam Krynica Morska noclegi blisko morza w Willi Joker w pokojach z klimatyzacją.

wypożyczalnia rowerów

Kitesurfing latać każdy może nad polskim morzem

Zapraszamy do prawdopodobnie najlepszych lokalizacji w Krynicy Morskiej. Jest to White Resort ze względu na fakt położenia nad samym morzem. Willa Joker położona w centrum dlatego że ma pokoje z klimatyzacją. Krynica Morska nad morzem.

Hotele Krynica Morska

Z pewnością Hotele w Krynicy Morskiej położone są w Parku Krajobrazowym ,, Mierzeja Wiślana”.

Głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

    Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

REZERWATY PRZYRODY

■ Jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

Orły Gastronomii

Orły Gastronomii

Podsumowując:

Krynica Morska hotele nad morzem to z pewnością najlepszy wybór na spędzenie wakacji.

Noclegi Krynica Morska

Krynica Morska plaże

noclegi krynica morska