Cennik

Cennik Willa Joker

willa-joker-krynica-morska  krynica morska noclegi Ceny noclegów w Krynicy Morskiej noclegi krynica morska noclegi w Krynicy Morskiej krynica morska noclegi Ceny noclegów w Krynicy Morskiej noclegi krynica morska krynica morska nocleg nocleg w krynicy morskiej Ceny noclegów w Krynicy Morskiej noclegi krynica morska noclegi krynica morska noclegi krynica morska ceny Ceny noclegów w Krynicy Morskiej

Cennik White Resort

Z pewnością noclegi w Krynicy Morskiej są najlepsze. Przede wszystkim noclegi nad samym morzem. Ceny noclegów w Krynicy Morskiej.

Park Krajobrazowy:

 Głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu. Na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

    Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

Krynica Morska hotel

REZERWATY PRZYRODY

■ Jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

   We florze Mierzei Wiślanej, dzięki dużemu zróżnicowaniu siedlisk, stwierdzono dotychczas występowanie 884 taksonów roślin naczyniowych. Ok. 30% flory krajowej i ponad 53% flory Pomorza Gdańskiego), ponad 100 gat. mszaków i ponad 200 gat. porostów; algoflora nie jest jeszcze dostatecznie poznana. Aż 125 reprezentantów flory naczyniowej to tzw. gatunki specjalnej troski, w tym 100 taksonów z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. M. in. 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające) oraz 53 gatunki chronione. Spośród gatunków chronionych wyróżniają się taksony związane z wybrzeżem morskim: mikołajek nadmorski  rokitnik zwyczajny, turzyca piaskowa. lnica wonnam  gatunki torfowiskowe, np.: rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne , warto wymienić też arcydzięgiel nadbrzeżny (Angelica archangelica subsp. litoralis). Wiciokrzew pomorski, a także kilka gatunków storczyków i widłaków. Flora Mierzei w ostatnich latach uległa znacznemu wzbogaceniu, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co prawdopodobnie związane jest z zawlekaniem obcych gatunków przez ruch turystyczny.

Gatunki chronione

   Spośród ponad 100 stwierdzonych tu gatunków mszaków około 1/3 to również gatunki chronione (34 gat., w tym 10 gat. torfowców).

Ciekawostką jest też występowanie podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus) na jednym udokumentowanym stanowisku i kilku odkrytych niedawno.

   Tutejsza flora ma wyraźnie nieleśny charakter, mimo że w krajobrazie Parku dominują lasy, stanowiąc 80,7% jego powierzchni. Z pewnością najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna  (ponad 90% drzewostanów), jako znaczące domieszki spotyka się świerk zwyczajny , brzozę brodawkowatą  i omszoną , dąb szypułkowy i buk zwyczajny. Dlatego lasy pełnią tu funkcję glebochronną i klimatyczną, są też ostoją wielu gatunków (m.in. storczyków i widłaków).

   Zonacja i bogactwo siedlisk z pewnością warunkuje różnorodność fitosocjologiczną Mierzei Wiślanej. Dlatego też spośród układów zasługujących na ochronę warto wspomnieć o tzw. „siedliskach naturowych”. Poza tym w Parku i jego otulinie spotykamy m.in. następujące chronione siedliska przyrodnicze (gwiazdka oznacza tzw. siedlisko priorytetowe w programie Natura 2000):

Ceny noclegów w Krynicy Morskiej

Galeria 

Krynica Morska