What are you looking for?
Cennik

Cennik

Ceny noclegów w Krynicy Morskiej

Ceny noclegów w Krynicy Morskiej, ceny Krynica Morska, tanie ceny nad morzem, tanie noclegi blisko morza, tanie hotele

Cennik Willa Joker

tanie hotele  tanie ceny nad morzem tanie ceny nad morzem tanie ceny nad morzem noclegi w Krynicy Morskiej krynica morska noclegi Ceny noclegów w Krynicy Morskiej tanie noclegi blisko morza tanie noclegi blisko morza tanie noclegi blisko morza ceny krynica morska tanie hotele Ceny noclegów w Krynicy Morskiej Ceny noclegów w Krynicy Morskiej ceny noclegów krynica morska

Cennik White Resort

Ceny noclegów w Krynicy Morskiej, noclegi Krynica Morska nad morzem

Z pewnością noclegi w Krynicy Morskiej są najlepsze. Przede wszystkim noclegi nad samym morzem. Ceny noclegów w Krynicy Morskiej, tanie hotele.

Park Krajobrazowy:

 Głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu. Na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

    Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nad zalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

Krynica Morska hotel

Ceny noclegów w Krynicy Morskiej, tanie noclegi blisko morza, tanie hotele

REZERWATY PRZYRODY

■ Jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

   We florze Mierzei Wiślanej, dzięki dużemu zróżnicowaniu siedlisk, stwierdzono dotychczas występowanie 884 taksonów roślin naczyniowych. Ok. 30% flory krajowej i ponad 53% flory Pomorza Gdańskiego), ponad 100 gat. mszaków i ponad 200 gat. porostów; algoflora nie jest jeszcze dostatecznie poznana. Aż 125 reprezentantów flory naczyniowej to tzw. gatunki specjalnej troski, w tym 100 taksonów z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. M. in. 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające) oraz 53 gatunki chronione. Spośród gatunków chronionych wyróżniają się taksony związane z wybrzeżem morskim: mikołajek nadmorski  rokitnik zwyczajny, turzyca piaskowa. lnica wonnam  gatunki torfowiskowe, np.: rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne , warto wymienić też arcydzięgiel nadbrzeżny (Angelica archangelica subsp. litoralis). Wiciokrzew pomorski, a także kilka gatunków storczyków i widłaków. Flora Mierzei w ostatnich latach uległa znacznemu wzbogaceniu, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co prawdopodobnie związane jest z zawlekaniem obcych gatunków przez ruch turystyczny.

Gatunki chronione

   Spośród ponad 100 stwierdzonych tu gatunków mszaków około 1/3 to również gatunki chronione (34 gat., w tym 10 gat. torfowców).

Ciekawostką jest też występowanie podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus) na jednym udokumentowanym stanowisku i kilku odkrytych niedawno.

   Tutejsza flora ma wyraźnie nieleśny charakter, mimo że w krajobrazie Parku dominują lasy, stanowiąc 80,7% jego powierzchni. Z pewnością najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna  (ponad 90% drzewostanów), jako znaczące domieszki spotyka się świerk zwyczajny , brzozę brodawkowatą  i omszoną , dąb szypułkowy i buk zwyczajny. Dlatego lasy pełnią tu funkcję glebochronną i klimatyczną, są też ostoją wielu gatunków (m.in. storczyków i widłaków).

   Zonacja i bogactwo siedlisk z pewnością warunkuje różnorodność fitosocjologiczną Mierzei Wiślanej. Dlatego też spośród układów zasługujących na ochronę warto wspomnieć o tzw. „siedliskach naturowych”. Poza tym w Parku i jego otulinie spotykamy m.in. następujące chronione siedliska przyrodnicze (gwiazdka oznacza tzw. siedlisko priorytetowe w programie Natura 2000):

Ceny noclegów w Krynicy Morskiej, tanie hotele

Galeria 

Krynica Morska

tanie noclegi blisko morza
Strona używa ciasteczek pamięci podręcznej. Cookie Policy