What are you looking for?
Galeria

Galeria

Noclegi w Krynicy Morskiej

krynica morska noclegi, nocleg w krynicy morskiej przy plaży

noclegi w krynicy morskiej

Noclegi w Krynicy Morskiej nad samym morzem.

Z pewnością najlepsza lokalizacja. Pokoje z klimatyzacją.

Mierzeja Wiślana

Przede wszystkim Rezerwat Kormoranów i Czapli Siwej w Kątach Rybackich został utworzony w 1957 r. Na powierzchni 10,8 ha w celu ochrony miejsc lęgowych kormorana czarnego i czapli siwej. Dlatego znajduje się w części Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Z pewnością jest to największa kolonia lęgowa kormoranów w Polsce i jedna z największych w Europie. Z pewnością ptaki te mają tu znakomite warunki bytowania: nie posiadają praktycznie żadnych naturalnych wrogów.  Wody Zalewu Wiślanego oraz zatoki do niedawna obfite były w pożywienie. Dlatego też sprawiło to, że ptaki znacznie się rozmnożyły i rozprzestrzeniły, stając się udręką dla rybaków i leśników. Jak duże spustoszenie w środowisku sieją kormorany można przekonać się odwiedzając rezerwaty: są to hektary zniszczonego, wypalonego przez ich odchody lasu.

Hotel Krynica Morska

Kormoran

Kormoran jest bardzo ciekawskim stworzeniem, doskonale lata, pływa i nurkuje. Przede wszystkim potrafi zanurzyć się do głębokości 20 metrów i przebywać pod wodą nawet do dwóch minut. Dorosły kormoran zjada około 0,5 kg ryb dziennie. Gniazda zakłada w koronach sosnowych drzew, jaja składa w maju lub w czerwcu, na zimę odlatuje na zachód, na mierzeję wraca w marcu.

Krynica Morska hotel

noclegi w krynicy morskiej

Park Krajobrazowy

Przede wszystkim głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Z pewnością podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono. Dlatego to uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

    Mierzeja Wiślana jest przede wszystkim ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Przede wszystkim jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

noclegi krynica morska

REZERWATY PRZYRODY

■ Jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

noclegi w krynicy morskiej

Cennik

Krynica Morska

nocleg krynica morska

Krynica Morska noclegi

Strona używa ciasteczek pamięci podręcznej. Cookie Policy